Všeobecne záväzné nariadenie obce Legnava č. 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Tento obsah bol zaradený v Novinky. Zálohujte si trvalý odkaz.